“Đàn ông lên!” Những dấu hiệu nhận diện tính nam độc hại

#Mở_khóa_từ: Tính nam độc hại (Toxic masculinity) Theo từ điển Cambridge, tính nam độc hại (toxic masculinity) là những quan niệm về việc nam giới nên-hành-động-như-thế-nào gây ra những tổn…

Continue Reading“Đàn ông lên!” Những dấu hiệu nhận diện tính nam độc hại

Nếu không dùng từ “nam tính”, “nữ tính” thì gọi là…?

“Nam tính” và “nữ tính” đều là kiến tạo xã hội (social construct), được xây dựng lên bằng ngôn ngữ, biểu tượng. Và ngôn ngữ có thể tác động làm thay đổi các khái niệm, cấu trúc này theo nhiều cách: củng cố nó thêm, làm nó biến đổi nhanh hoặc chậm, làm nó trở lên vô nghĩa tức thì… Trong bài viết này, chúng mình sẽ cùng thử tìm hiểu cách sử dụng ngôn ngữ để thay thế cho khái niệm “nam tính”, “nữ tính” nhé.

Continue ReadingNếu không dùng từ “nam tính”, “nữ tính” thì gọi là…?