01

chúng tôi là

30738 01

    Genderation Việt Nam là sáng kiến do Oxfam tại Việt Nam vàCISDOMA khởi xướng, hợp tác thực hiện cùng TUVA Communication. Sáng kiến này thuộc Dự án “Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” do Liên minh Châu Âu tài trợ. 

Trong những năm vừa qua, khi những câu chuyện về vấn đề giới trở nên phổ biến hơn trên mạng xã hội, có rất nhiều những tranh luận diễn ra xung quanh việc ai đúng, ai sai, ai có trách nhiệm và ai là người “bị hại”. Trên thực tế, các vấn đề giới gần hơn chúng ta tưởng. Đó là những điều đang kìm hãm mỗi người trong việc thể hiện bản thân, tự do theo đuổi những mong muốn cá nhân mà không phải bó buộc trong những khuôn mẫu cố định.

02

chúng tôi tin

Thế hệ trẻ chính là thế hệ nòng cốt trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới. Vì vậy, Genderation Việt Nam đóng vai trò là người đồng hành cùng các bạn trẻ nhằm:

Lan toả các ý tưởng, sáng kiến giải quyết các vấn đền giới của các cá nhân, hội nhóm mong muốn đóng góp cho cộng đồng
Tác động và thay đổi các sản phẩm truyền thông nhằm hướng tới sự thể hiện bình đẳng cho đa dạng các giới tính
Asset 7
Asset 8
03

hoạt động

Genderation Việt Nam cung cấp những thông tin và góc nhìn mới về vấn đề giới và truyền thông, từ đó mở ra những cuộc thảo luận sâu rộng hơn về chủ đề này thông qua các hoạt động đa dạng. Các hoạt động trọng tâm của chiến dịch gồm có:

Khai thác các chủ đề gần gũi, các vấn đề xã hội nhằm thể hiện lập trường, tiếng nói và quan điểm từ các nhóm giới tính đa dạng trong xã hội, nhằm thuyết phục và thay đổi thái độ của cộng đồng

Tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng để các bạn trẻ trở thành nhân tố chính trong các phong trào thay đổi định kiến giới tại Việt Nam.

Asset 22

Về Tổ chức Oxfam tại Việt Nam

Oxfam là một phong trào đấu tranh toàn cầu, vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất công. Tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương tác giữa công dân tích cực, chính quyền có trách nhiệm và khu vực tư nhân. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam.

Oxfam tại Việt Nam hướng tới vận động dịch chuyển từ mô hình phát triển tập trung vào tăng trưởng sang mô hình phát triển Nền kinh tế Nhân văn. Oxfam hiện có 21 tổ chức thành viên làm việc tại 70 quốc gia.

Asset 24

Về TUVA Communication

TUVA Communication là một sáng kiến truyền thông, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công cụ lắng nghe xã hội (social listening) vào các chiến dịch xã hội. Sứ mệnh của TUVA là lan tỏa các thông điệp ý nghĩa của các chiến dịch, dự án vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Từ năm 2017 đến nay, TUVA đã đồng hành cùng nhiều chiến dịch xã hội với đa dạng các lĩnh vực như: bình đẳng giới, quyền trẻ em, quyền phụ nữ, môi trường, v.v. và hợp tác với nhiều nhóm hoạt động xã hội cũng như các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Asset 23

Disclaimer

Trang web này được thiết lập và duy trì với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu.
Các nội dung trong trang này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu.