TIKTOK: SỰ TRỖI DẬY CỦA “THIRST TRAP” VÀ NHỮNG HIỂU NHẦM VỀ FEMALE GAZE

TIKTOK VÀ TRÀO LƯU THIRST TRAP Chắc hẳn các bạn nào hay lướt Tiktok ở đây cũng đều biết đến cái gọi là “thirst trap”. “Thirst trap” là phương thức…

Continue ReadingTIKTOK: SỰ TRỖI DẬY CỦA “THIRST TRAP” VÀ NHỮNG HIỂU NHẦM VỀ FEMALE GAZE