FEMVERTISING – QUẢNG CÁO NỮ QUYỀN: TỐT HAY KHÔNG TỐT?

#Bóc_hành_không_cay_mắt “Femvertising” (quảng cáo nữ quyền) - kết hợp của “feminism” (chủ nghĩa nữ quyền) và “advertising” (quảng cáo) - là những chiến dịch quảng cáo sử dụng thông điệp,…

Continue ReadingFEMVERTISING – QUẢNG CÁO NỮ QUYỀN: TỐT HAY KHÔNG TỐT?