Youtopia: Triển lãm nghệ thuật tương tác về thể hiện giới

Triển lãm “YOUtopia” là triển lãm nghệ thuật tương tác nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các định kiến, khuôn mẫu liên quan đến thể hiện giới. Triển lãm là không gian để người xem soi chiếu và khám phá câu hỏi Mình là ai, từ đó truyền cảm hứng dũng cảm, tự do bộc lộ màu sắc thật của bản thân và lan tỏa thông điệp bình đẳng giới trong xã hội.

Continue ReadingYoutopia: Triển lãm nghệ thuật tương tác về thể hiện giới